Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Média versus antikoncepce

Antikoncepce je velmi široké téma a volba vhodné antikoncepční metody je stále více otázkou nejen dat a faktů, ale také přesvědčení a životního stylu. Není proto divu, že se v médiích a ve veřejném prostoru objevují doporučení a návody od mnoha osob. Lékaři z Fóra antikoncepce diskuzi vítají, ale odmítají tvrzení, která jsou vyloženě nepravdivá a v důsledku poškozují samotné pacientky. Těmto mýtům se budeme postupně věnovat.

Mýtus první: antikoncepce způsobuje neplodnost

Ve spojení s antikoncepcí často čteme rozhovory nebo sledujeme vyjádření MUDr. Heleny Máslové (například DV TV, únor 2017). Její vystoupení jsou obdivuhodnou směsicí pravd, polopravd a nepodložených konstrukcí. Pomineme-li její plošné obviňování kolegů lékařů z úplatnosti ve prospěch farmaceutických firem – a co hůře, z nedodržování známých kontraindikací užívání hormonální antikoncepce (tedy postupů non lege artis) –, musíme uznat, že je klasickou ukázkou toho, před čím již v 1. století po Kristu varoval Marcus Fabius Quintilianus: „... jestliže schopnost dobře mluvit vyzbrojí špatnost, nebude pro veřejný i soukromý život nic zhoubnějšího než výmluvnost."

Takže její boj proti antikoncepci zdůrazňuje známá rizika a opomíjí známé přínosy.

Jedním z největších bludů, které šíří, je tvrzení, že antikoncepce způsobuje neplodnost. Pro toto tvrzení je pramálo důkazů. Antikoncepce umožňuje ženám odkládat dobu početí a často se stává, že ženy odkládají reprodukci na samou hranici fyziologických možností. Plodnost ženy ve věku nad 35 let prudce klesá, vinou přirozeného úbytku zásoby vajíček ve vaječnících, nikoli kvůli rozšíření hormonální antikoncepce. Abychom něco takového mohli tvrdit, museli bychom znát mechanismus, kterým se tak děje. Antikoncepci také užívají ženy, jejichž plodnost je primárně nízká. V riziku nízké schopnosti spontánně otěhotnět jsou zejména dívky, které začaly antikoncepci užívat jako léčbu nepravidelnosti menstruačního cyklu.

Všechny metody hormonální antikoncepce, pokud jsou vysazeny, neovlivňují funkci rodidel. Ovulace a plánovaná koncepce může nastat u zdravých a fertilních žen během prvního cyklu po vysazení antikoncepce. Jedinou výjimku představuje injekční hormonální antikoncepce, tedy aplikace depotního medroxyprogesteron acetátu, který se v organismu ukládá a po vysazení může ještě několik měsíců (až 12) potlačovat ovulaci. Ostatní metody hormonální antikoncepce, a samozřejmě ani nitroděložní tělíska, tuto vlastnost nemají.

Každá efektivní antikoncepční metoda naopak reprodukční zdraví žen chrání, neboť vyloučí případy nechtěných těhotenství, které mohou mít i negativní zdravotní aspekty (mimoděložní těhotenství, potrat, komplikace gravidity).

 

Přečtěte si také

file_thumbOdpovědi na nejčastější mýty a obavy

dot