Videa
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Metody antikoncepce, jejich spolehlivost a volba

Mudr.Tomas-Fait

Co je to antikoncepce

Antikoncepce je jakýkoliv postup, který při pohlavním styku zabrání otěhotnění. Metody antikoncepce se dělí na ženské a mužské, dále podle mechanismu na antikoncepci hormonální a nehormonální a v případě nehormonální antikoncepce na metody bariérové, chemické a nitroděložní tělíska. Nakonec můžeme antikoncepci dělit podle toho, zda se jedná o metodu vratnou (reversibilní), nebo nevratnou (ireversibilní), jakou je sterilizace.

Spolehlivost antikoncepce

Čím méně musí uživatelka na užívání antikoncepce myslet, tím je metoda spolehlivější. Z tohoto pohledu jsou nejspolehlivější nitroděložní tělíska, které se zavádí na několik let. Velmi spolehlivé jsou také hormonální metody, při kterých se nemusí hormony užívat každý den (kroužek, náplast apod.). Při správném každodenním užívání jsou velmi spolehlivé i hormonální tabletky (prášky), které ženu ochrání účinněji a jistěji než antikoncepce bariérová (kondom, pesar, spermicidy). Tyto bariérové metody mají velmi přísná pravidla a ne vždy jsou uživatelé schopní je dodržet tak, jak se mají. Ale vždy je lepší použít tyto metody než se spoléhat na počítání plodných dnů nebo metodu přerušované soulože.

Volba metody antikoncepce

Při volbě antikoncepční metody lékaře nejvíce zajímá, zda žena kouří, trpí nebo trpěla tromboembolickou nemocí, hypertenzí nebo prodělala nádorové onemocnění. Zároveň je důležité vědět, zda se tyto tři nemoci objevily u člena její rodiny. Pro výběr vhodné metody antikoncepce je dobré vědět jaké má žena plány do budoucna – tedy jak dlouho hodlá antikoncepci užívat (zda a kdy např. plánuje založení rodiny) a jaký vede sexuální život, tedy například jak často má pohlavní styk. V potaz se bere samozřejmě i finanční náročnost dané metody a v neposlední řadě životní styl uživatelky a její preference nekontracepčních výhod (jako je zlepšení pleti, úprava cyklu, prevence rakoviny vaječníků a další).

Pro každou ženu lze vybrat vhodnou a bezpečnou metodu antikoncepce

Pokud je žena zdravá a rodinu neplánuje, může užívat prakticky všechny dostupné metody. Pokud se jedná například o ženu starší, trpící nějakou speciální nemocí, kuřačku, astmatičku nebo třeba ženu po infarktu, možnost volby se zužuje, ale vždy lze pro každou ženu vhodnou metodu najít.