O projektu
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Objektivní a aktuální zdroj informací

Fórum antikoncepce je garantovaným, spolehlivým, objektivním a aktuálním zdrojem informací o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví obecně.

Cíl projektu

Cílem projektu je dlouhodobě přinášet srozumitelné a ověřené informace, zlepšovat dialog mezi lékaři a pacientkami, a nabízet široké veřejnosti studiemi ověřené podklady pro informovanou volbu při rozhodování o užívání antikoncepce.

Základní platformou je tato webová stránka, kde naleznete řadu praktických informací a rad a můžete se ptát odborníků prostřednictvím online formuláře na vše co Vás ohledně antikoncepce zajímá nebo trápí. Odborníci pro Vás připravují informační brožurky, semináře a další aktivity, o kterých Vás zde budeme informovat.

Odbornými koordinátory jsou

  • MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

   Ústav péče o matku a dítě, Praha - Podolí

 

  • Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

    Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, Praha

 

 

 

  TISKOVÁ ZPRÁVA, Start projektu Fórum antikoncepce

 
Fórum antikoncepce provozuje společnost MEDIBAY s.r.o., se sídlem Řipská 1445/6, 101 00 Praha 10, IČO: 03553302, vedená od 7.11.2014 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 229715.