Fórum Antikoncepce je nezávislým zdrojem nabízejícím garantované, spolehlivé, objektivní a aktuální informace o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví.

clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

dot