Fórum Antikoncepce je nezávislým zdrojem nabízejícím garantované, spolehlivé, objektivní a aktuální informace o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví. 

První fáze projektu je věnována tématu HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE, na kterou se dívky a ženy nejvíce ptají. V dalších fázích budeme přidávat detailní informace o dalších metodách antikoncepce a ženském reprodukčním zdraví.

 
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP