Metody antikoncepce
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vaginální kombinovaná antikoncepce

Jedná se o formu kombinované hormonální antikoncepce. Je vhodná pro zdravou ženu, která preferuje velmi spolehlivou a diskrétní metodu antikoncepce bez nutnosti každodenního pravidelného podávání tablety. Vaginální kroužek je výhodný u žen s nepravidelným denním a pracovním režimem a také u těch, které mají při užívání tablet nežádoucí účinky související s podáváním estrogenů.

Ideální uživatelka

Zdravá žena v období celého reprodukčního věku, preferující metodu, která nevyžaduje každodenní pravidelné podávání.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je výhodná pro ženy s nepravidelným denním a pracovním režimem.

Nekontracepční výhody

Vhodné pro ženy, které mají při užívání kombinované orální antikoncepce nežádoucí vedlejší účinky jako je nepravidelné krvácení z rodidel. Nekontracepční výhody jsou obdobné jako u perorální a náplasťové formy kombinované hormonální antikoncepce.

Hormonální antikoncepce: Vaginální kroužek a náplast

vag.kroužek