Rady a komentáře,Novinky
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Antikoncepční metody a ideální uživatelka

V současnosti existuje široké spektrum antikoncepčních metod, které umožňuje, aby každý sexuálně aktivní jedinec mohl zvolit účinnou a přitom bezpečnou metodu. Hlavním kritériem je bezpečnost a při výběru je třeba respektovat lékařem stanovené kontraindikace. Pokud nejsou zjištěny, je výběr závislý na osobních preferencích, nekontracepčních výhodách, plánu gravidit, frekvenci pohlavního styku, schopnostech a možnostech každého individuálního uživatele. Na základě různých vlastností antikoncepčních metod lze definovat „ideálního uživatele", tedy jedince, který bude velmi pravděpodobně s vybranou antikoncepční metodou spokojen.

Kombinovaná orální antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena preferující perorální formu antikoncepce v průběhu celého reprodukčního věku (od menarche po menopauzu). Metoda je výhodná pro ženy, které zvažují rychlé ukončení podávání antikoncepce /plánované těhotenství).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Obvyklé podávání se sedmidenní pauzou (interval bez hormonů) je vhodné pro ženy preferující pravidelné krvácení. Ženy, které si přejí krvácení omezit, mohou interval bez hormonů modifikovat, nebo zcela vyloučit. 

Nekontracepční výhody

Ženy hledající nekontracepční výhody mohou využívat širokého spektra příznivých účinků kombinované hormonální antikoncepce jakými jsou léčba akné, premenstruačního syndromu, hyperandrogenních stavů, dále léčba silného děložního krvácení, nebo předčasného ovariálního selhání.

Náplasťová kombinovaná antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena v období celého reprodukčního věku preferující vysoce spolehlivou metodu, která nevyžaduje každodenní pravidelné podávání, spolehlivě však bude respektovat nutnost výměny náplasti v intervalu jednoho týdne.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro ženy s trávícími obtížemi při perorální kombinované antikoncepce.

Nekontracepční výhody

Obdobné jako u perorálních forem kombinované hormonální antikoncepce - tedy léčba akné, premenstruačního syndromu, hyperandrogenních stavů, silného děložního krvácení, nebo předčasného ovariálního selhání.

Vaginální kombinovaná antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena v období celého reprodukčního věku, preferující metodu, která nevyžaduje každodenní pravidelné podávání, je velmi spolehlivá a diskrétní.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je výhodná pro ženy s nepravidelným denním a pracovním režimem.

Nekontracepční výhody

Vhodné pro ženy, které mají při užívání kombinované orální antikoncepce nežádoucí vedlejší účinky jako je nepravidelné krvácení z rodidel. Nekontracepční výhody jsou obdobné jako u perorální a náplasťové formy kombinované hormonální antikoncepce.

Progestagenní orální antikoncepce

Ideální uživatelka

Žena preferující perorální antikoncepci, která měla nežádoucí účinky při podávání přípravků s estrogeny, nebo jsou u ní estrogeny kontraindikovány (například žena po žilní trombóze).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Progestagenní orální antikoncepce je velmi užitečná pro kojící ženy, též pro obézní ženy i ženy s rizikovými faktory žilní trombózy. Metoda předpokládá, že bude uživatelka tolerovat možné častější epizody neplánovaného krvácení a preferuje absenci pravidelného cyklického krvácení.

Nekontracepční výhody

Z nekontracepčních výhod lze metodu využít zejména při nadměrném děložním krvácení a dysmenorhey.

Progestagenní implantáty

Ideální uživatelka

Žena ve fertilním věku, která preferuje dlouhodobě působící, vysoce účinnou metodu, jež nevyžaduje každodenní pravidelnou aplikaci. Výhodná je zejména pro ženy, které nebudou plánovat graviditu v průběhu 2-3 let.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je určena pro ženy, které nepreferují pravidelné cyklické krvácení a tolerují možné epizody neplánovaného krvácení.

Nekontracepční výhody

Obdobné jako u perorální progestagenní antikoncepce - mají tedy využití zejména při nadměrném děložním krvácení a dysmenorhey.

Depotní medroxyprogesteron-acetát

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobě působící metodu antikoncepce. Je třeba upozornit na možný prodloužený účinek antikoncepce (po ukončení podávání přetrvává antikoncepční účinek).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro ženy s projevem nežádoucích účinků při aplikaci exogenních estrogenů, při jejich relativní, nebo absolutní kontraindikaci. Lze bezpečně použít u žen ve středním věku s rizikovými faktory kardiovaskulární morbidity, např. ženy obézní, kuřačky, ženy s projevy migrény, hypertenzí, nebo diabetem.

Nekontracepční výhody

Metodu mohou efektivně využít zejména ženy trpící nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

Nitroděložní systém s levonorgestrelem

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobou formu antikoncepce. Nitroděložní systém s levonogestrelem je výhodný zejména pro ženy s kontraindikací podávání estrogenů a s rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Tento systém je vhodný pro ženy, které nesnášely jiné formy hormonální antikoncepce nebo pro ty, které nebudou plánovat graviditu v průběhu 3 - 5 let.

Nekontracepční výhody

Metodu mohou efektivně využít zejména ženy trpící nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

Nitroděložní antikoncepce

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobou formu antikoncepce nevyžadující každodenní, nebo pravidelnou aplikaci jiné metody.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Je vhodná pro ženy, u kterých jsou kontraindikovány metody hormonální antikoncepce pro riziko kardiovaskulárních, nebo nádorových onemocnění, nebo pro ženy, které metody hormonální antikoncepce nesnášely pro vedlejší účinky. Vhodné pro ženy hledající antikoncepční metodu bezprostředně po potratu nebo po porodu. Ideální pro ženy, které již ukončily reprodukční plán.

Ženský kondom

Ideální uživatelka

Motivovaná žena, která nemá pravidelný pohlavní styk. Dobře ovládá techniku použití metody a hledá ochranu před nežádoucí graviditou bez podání hormonální antikoncepce.

Nekontracepční výhody

Metoda pomáhá v prevenci infekce sexuálně přenosnými chorobami.

Sterilizace přerušením vejcovodů

Tato metoda je vhodná pro sexuálně aktivní ženy, které jednoznačně ukončily svůj reprodukční plán a splňují zákonné podmínky pro provedení sterilizace. Vhodná je zejména pro ženy, u kterých by další těhotenství znamenalo vysoké zdravotní riziko.

O metodách, jejich spolehlivosti a volbě se dozvíte také v prvním ze série video-rozhovorů s doc. MUDr. Tomášem Faitem zde >>>.