Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Byla publikována nová studie o antikoncepci

Ženy, které užívají nebo někdy v životě užívaly hormonální antikoncepci, mají menší pravděpodobnost, že onemocní revmatoidní artritidou (RA). Potvrdila to rozsáhlá švédská studie s tím, že nejvíc se toto riziko sníží v případě sedmiletého a delšího užívání kontraceptiv. Zároveň se při posuzování možného vlivu jiných faktorů zjistilo, že kojení tento protektivní účinek neposkytuje.

Revmatoidní artritidu nelze vyléčit a nejsou ani známy příčiny, které ji způsobují. Věda postupně objevuje faktory, které mohou rozvoj choroby ovlivnit.

Pravděpodobnost onemocnění je u žen dvou- až trojnásobně vyšší než u mužů a roste postupně s věkem. Vyšší výskyt onemocnění u žen bývá často zdůvodňován hormonálními a reprodukčními faktory, ale švédští vědci upozorňují, že důkazy nejsou přesvědčivé. Podle některých studií delší užívání HA vedlo ke snížení rizika propuknutí nemoci, ale většina prací nebyla schopná najít příčinnou souvislost. Důkazy pro teorii, že kojení redukuje riziko propuknutí RA, jsou rovněž inkoherentní, a v různých studiích dokonce protichůdné. Autoři nynější švédské studie zdůrazňují, že problém je v tom, že mnohé předchozí studie netestovaly potenciální krevní markery pro RA.

Do své studie zahrnuli ženy starší 18 let, které žily v určitých částech Švédska mezi roky 1996 a 2014. Z nich 2 578 trpělo RA, pro kontrolu bylo náhodně vybráno 4 129 žen bez této choroby. V krevních vzorcích všech účastnic sledovali přítomnost protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPAs), což jsou krevní markery RA – nacházejí se u 90 % pacientů s tímto onemocněním a často signalizují jeho vážnou formu.

Při analýze dat pak vědci zjistili, že užívání antikoncepčních pilulek v jakémkoliv životní období způsobilo snížení pravděpodobnosti vzniku RA ve srovnání se ženami, které HA nikdy nebraly. Současné užívání pilulek snižovalo riziko o 15 %, užívání v minulosti toto riziko zmenšilo o 13 %.

Souvislost se obzvlášť silně projevila u žen, které byly testovány na ACPAs s pozitivním výsledkem, a zůstala stejně přesvědčivá i po vyloučení ostatních rizikových faktorů, jako je kouření a alkohol. Užívání perorální antikoncepce po dobu delší než sedm let přineslo snížení rizika RA o 19 %, a to dokonce i u žen, které měly pozitivní ACPAs. Analýza rovněž shledala snížené riziko RA u žen, které kojily, ovšem toto riziko nebylo statisticky významné.

Švédská studie nebyla provedena s cílem zjistit příčinu a následek. Její silnou stránkou však je její rozsáhlost a zahrnutí širokého počtu dalších rizikových faktorů.

Publikováno v Medical Tribune >>>

Autor: uza

Zdroj: Orellana C et al, Oral contraceptives, breastfeeding and the risk of developing rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA study. Annals of the Rheumatic Deseases, Annals of the Rheumatic Diseases Jul 2017, annrheumdis-2017-211620; DOI: 10.1136/annrheumdis-2017-211620