Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Jak funguje hormonální antikoncepce – a jak dlouho?

Aby došlo v ženském těle k oplodnění vajíčka, musí být splněno několik podmínek. Za prvé musí správně fungovat vzájemná hormonální stimulace mezi vaječníky, hypothalamem a podvěskem mozkovým (více v článku Hormony, kam se člověk podívá...) – bez ní by nebyl možný správný vývoj vaječných váčků (folikulů), výběr a dozrání dominantního folikulu ani uvolnění vajíčka (ovulace). Za druhé musejí být zajištěny podmínky pro to, aby spermie mohly projít děložním hrdlem přes dělohu a vejcovod až k vajíčku. A za třetí musí být vytvořeny podmínky pro samotné splynutí spermie s vajíčkem.
Celý tento proces vyžaduje správnou hormonální stimulaci ve správný čas – proto je i antikoncepční účinek steroidních hormonů velmi komplexní a projevuje se na více úrovních.

Potlačení ovulace

Jedná se o nejvýznamnější efekt hormonální antikoncepce, na němž se podílejí jak estrogeny, tak progestiny. Cílem je zabránit v průběhu cyklu přirozenému vývoji vaječných váčků (folikulů), dozrání vajíčka a jeho uvolnění.
Progestiny brání předovulačnímu vyplavení gonadotropinů a luteinizačního hormonu (z podvěsku mozkového), bez nějž nemůže dojít k ovulaci.
Estrogeny zase potlačují produkci folikostimulačního hormonu (rovněž v podvěsku mozkovém) a tím i normální vývoj folikulů.

„Zahuštění" hlenu děložního hrdla

Progestiny mají schopnost zvýšit viskozitu (vazkost) tzv. cervikálního hlenu, čímž z něj vytvoří bariéru, kterou nemohou projít spermie.

Narušení struktury endometria

Hormonální antikoncepce zásadním způsobem ovlivňuje stavbu a strukturu vnitřní výstelky dělohy (endometria) – progestiny působí její atrofii, estrogeny zasahují do struktury žlázových buněk. Výsledkem je vytvoření prostředí, které brání transportu spermií do vejcovodů.

Změna motility vejcovodů

Progestiny mění přirozenou , vůlí neovlivnitelnou pohyblivost (motilitu) vejcovodů, a tím staví spermiím další bariéru na cestě k vajíčku.
Trvání antikoncepčního efektu
Účinek hormonální antikoncepce v podobě zabránění početí je u většiny přípravků vázán pouze na období jejich užívání – s výjimkou depotního medroxyprogesteronacetátu, jehož aplikace bývá často spojena s prodlouženým potlačením (supresí) ovulace. K obnovení normální činnosti dochází za 15–49 týdnů.