Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Jak vybrat vhodnou metodu hormonální antikoncepce

Volba vhodné antikoncepční metody představuje komplexní proces, který je založen na dialogu gynekologa se ženou. Při výběru by proto měly být kromě všech zdravotních aspektů zohledněny také preference a potřeby uživatelky i případné nekontracepční výhody. Modelově si lze pro každou z metod hormonální antikoncepce představit „ideální uživatelku", jak se dočtete dále v článku. Uděláte si tak jasnější představu o tom, pro koho jsou vhodnější tablety, pro koho náplast či vaginální kroužek a kdo může volit nitroděložní tělísko.

Tabletová kombinovaná antikoncepce

Vhodná je pro zdravou ženu, která preferuje tabletovou formu antikoncepce. Tu lze podávat po celou dobu reprodukčního věku. Klasická aplikace se 7denním intervalem bez hormonů je výhodná tehdy, pokud žena požaduje pravidelné cyklické krvácení, v opačném případě je možné využít prodloužených cyklů nebo kontinuálního podávání tabletové kombinované antikoncepce. Její nekontracepční benefity se uplatní především u žen se silnou menstruací, akné, premenstruačním syndromem, syndromem polycystických ovarií, s projevy hyperandrogenémie – tedy zvýšené hladiny mužských pohlavních hormonů (androgenů) v krvi, dysfunkčním krvácením či s předčasným selháním vaječníků.

Náplasťová kombinovaná antikoncepce

Vhodná je pro zdravou ženu v období reprodukčního věku, která preferuje vysoce spolehlivou metodu antikoncepce bez nutnosti každodenního pravidelného podávání tablety. Aplikace náplasti ovšem vyžaduje výměnu v intervalu jednoho týdne. Metoda je výhodná u žen s žaludečními či střevními obtížemi při užívání tablet. Její nekontracepční benefity jsou podobné jako v případě tabletové kombinované antikoncepce.

Vaginální kombinovaná antikoncepce (vaginální kroužek)

Vhodná je pro zdravou ženu v období reprodukčního věku, která preferuje velmi spolehlivou a diskrétní metodu antikoncepce bez nutnosti každodenního pravidelného podávání tablety. Vaginální kroužek je výhodný u žen s nepravidelným denním a pracovním režimem a také u těch, které mají při užívání tablet nežádoucí účinky související s podáváním estrogenů. Jeho nekontracepční benefity jsou podobné jako v případě tabletové kombinované antikoncepce.

Tabletová progestagenní antikoncepce

Vhodná je pro ženy, které preferují tabletovou antikoncepci a u nichž nesmějí být podávány přípravky s estrogeny nebo jež měly při jejich užívání nežádoucí účinky. Důležitým předpokladem je, že bude uživatelka tolerovat možné častější epizody neplánovaného krvácení a nepravidelný cyklus. Tabletová progestagenní antikoncepce je velmi výhodná u kojících matek a také u žen obézních nebo s rizikovými faktory žilní trombózy. Její nekontracepční benefity se uplatní především u žen s nadměrným děložním krvácením a bolestivou menstruací.

Progestagenní implantáty

Vhodné jsou zejména pro ženy ve fertilním věku, které preferují dlouhodobě působící vysoce účinnou metodu antikoncepce bez nutnosti každodenního pravidelného podávání tablety. Důležitým předpokladem je, že bude uživatelka tolerovat možné častější epizody neplánovaného krvácení a nepravidelný cyklus. Progestagenní implantáty jsou výhodné zejména u žen, které nebudou plánovat těhotenství v průběhu 2–3 let. Jejich nekontracepční benefity jsou podobné jako v případě tabletové progestagenní antikoncepce.

Depotní medroxyprogesteron-acetát

Vhodný je u žen, které preferují dlouhodobou formu antikoncepce a u nichž nesmějí být podávány přípravky s estrogeny nebo jež měly při jejich užívání nežádoucí účinky. Depotní medroxyprogesteron-acetát lze bezpečně použít u žen ve středním věku se srdečněcévními rizikovými faktory, např. u kuřaček, žen s obezitou, migrénou, vysokým krevním tlakem nebo diabetem. Jeho nekontracepční benefity se uplatní především u žen s nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

Nitroděložní systém s levonorgestrelem

Vhodný je u žen, které preferují dlouhodobou formu antikoncepce. Zejména pak u těch, jež neplánují těhotenství v příštích několika letech – k dispozici jsou totiž systémy na 3 roky nebo na 5 let. Nitroděložní systém s levonorgestrelem je výhodný také u žen, které nesmějí užívat přípravky s estrogeny, které nesnášely jiné formy hormonální antikoncepce nebo mají srdečněcévní rizikové faktory. Jeho nekontracepční benefity se uplatní především u žen s nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

 Praktické rady k antikoncepční metoděpraktické rady k antikoncepci

Přečtěte si také

file_thumbO antikoncepci v kostce