Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Proč v přírodě ubývá samců? Hormonální antikoncepce je v tom asi nevinně!


Koncem 80. let minulého století obletěly titulní strany světových deníků články s "šokujícím" sdělením: ryby v přírodě mění své pohlaví - a může za to hormonální antikoncepce! Na začátku všeho byl objev britských vědců, kteří v jedné řece narazili na rybí populaci - konkrétně se jednalo o plotice -, jejíž samci ve varlatech nevytvářeli spermie, zato v nich měli "založeno" na produkci jiker. Jednoduše řečeno řečeno z rybích kluků byly holky...

Protože o kus dál proti proudu řeky stál výrobní závod nejmenované farmaceutické firmy produkující hormonální antikoncepci, padlo první podezření samozřejmě na ni. Jenže na žádný únik z výroby do řeky se nepřišlo. Zato se však podobně postižené rybí populace, a nešlo již jen o plotice, začaly nalézat i na jiných místech - v potocích, řekách, jezerech, a to i tam, kde po farmaceutické výrobě nebylo široko daleko ani vidu.

Bylo zřejmé, že hormony se do přírody musely dostat jinak - podezření padlo na moč žen užívajících hormonální antikoncepci, která se spolu se splaškovou vodou dostala do čističek odpadních vod. Zde se antikoncepce působením bakterií rozkládajících odpadní látky přeměnila na látky schopné vrátit se i po vyčištění s pitnou vodou zpět do přírody a po požití působit v těle živočichů jako "hormonální buldozery", tedy jako rozvraceči (tzv. disruptory) hormonální rovnováhy.

Ukázalo se navíc, že oběťmi nejsou jen ryby. Švédští výzkumníci z univerzity v Uppsale například nechali vyrůstat žabí pulce skokana hnědého v nádrži s vodou obsahující nízké koncentrace hormonální koncepce - podobně nízké, jako v přírodě. Ze všech těchto pulců bez výjimky vyrostly výlučně samičky - zatímco v kontrolní nádrži s čistou vodou se vyklubali samečkové a samičky tak, jak to má být, půl na půl. A když pak pro změnu kanadští vědci zjistili, že naprostá většina samiček lososů, které doputovaly z moře proti proudu řek až do svých trdlišť, aby se zde vytřely, byla původně samečky, začalo se spekulovat o tom, co hormonální kontraracepce vyloučená do přírody udělá s dalšími živočišnými druhy - a zda nakonec nenastane i u lidského druhu soumrak mužů...

99 % hormonálního znečištění přírody s antikoncepcí nesouvisí

Není divu, že pod vlivem těchto výzkumů začala řada ekologických aktivistů v zájmu ochrany životního prostředí volat po odmítnutí užívání hormonální antikoncepce jako takové. Jenže... Když si přečteme jednu z posledních studií, která byla na dané téma publikována (Tracey Woodruffová a kol., Environmental Science and Technology, 2016), zjistíme, že se žádná "antikoncepční tsunami" na naši přírodu nevalí. To ovšem neznamená, že by lidstvo nemělo na změnách pohlaví ryb a vodních obratlovců svůj díl viny. Jenže:

* Přirozeným zdrojem hormonů vylučovaných močí jsou všechny vyšší organismy - člověka nevyjímaje. Můžeme jen spekulovat o tom, kolik pohlavních hormonů spláchne z horské louky, na které se předtím po několik dnů páslo stádo krav, jedna jediná letní bouřka...

* Obsah hormonálně účinných látek, včetně syntetického etinylestradiolu, který se ocitl v největším podezření, v moderních antikoncepčních přípravcích neustále klesá, takže i při zvyšujícím se počtu uživatelek ekologická zátěž neroste, spíše naopak.

* Jako "hormonální buldozery" se chová mnoho chemických látek a sloučenin, které nemají s hormonální antikoncepcí nic společného. Odhaduje se, že kvůli lidské činnosti se do přírody dostává na 55 000 různých chemikálií - a nejméně tisícovka z nich jsou právě "hormonální buldozery".

*Hormonální účinky mají například některé přípravky na hubení plevele používané ještě nedávno k plošným postřikům v zemědělství.

* Močí pacientů se do životního prostředí dostává množství odpadních produktů léků - například dnes hojně užívaná antidepresiva působí na nižší živočichy antikoncepčně.

*Překvapením je poznání, že se jako "hormonální buldozery" chovají i některé jedy v tak nízkých koncentracích, jež byly až dosud považovány za neškodné a byly vypouštěny do odpadních vod - například kadmium.

Sečteno a podtrženo: podle práce Tracey Woodruffové a jejích kolegů se zbytky hormonální antikoncepce vyloučené močí svých uživatelek podílejí na hormonálně působícím znečištění životního prostředí pouze z jedné jediné setiny! To je v porovnání s přínosem hormonální antikoncepce zanedbatelné riziko, vyšší pozornost si zaslouží nepochybně jiné zdroje "hormonálních buldozerů". Už proto, že není dosud známo, jak působí i v malých množstvích mezi sebou a zda se jejich účinek třeba vzájemně nenásobí.

Pánové, pijte "kohoutkovou"

A jen tak mimochodem - jak je tomu se zmiňovaným "soumrakem mužů"? Zdá se, že v Česku jim ztráta mužství z hormonů v pitné vodě opravdu nehrozí. Státní zdravotní ústav ve screeningu pitné vody provedené mezi lety 2009-2011 estrogeny ve vodovodní síti u spotřebitelů neobjevil - buď nebyly ve vodě přítomny vůbec, nebo byly v tak nízkých koncentracích, že je nebylo možné ani změřit. Podle zmíněné studie Státního zdravotního ústavu mohlo k odbourávání hormonálně aktivních látek pomáhat i chlorování vody ve vodovodní síti - proto je "kouhoutková voda" pravděpodobně z hlediska zachování mužské plodnosti bezpečnější než voda balená...

 

 

Přečtěte si také

file_thumbJak funguje hormonální antikoncepce