Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Hormonální antikoncepce – jak a z čeho vybírat?

K dosažení kontracepčního efektu podle individuálních potřeb konkrétní ženy slouží různé přípravky. Může se jednat o prostředky kombinované hormonální antikoncepce (podávané orálně, injekčně, v náplastech nebo vaginálních systémech), dále o progestagenní hormonální antikoncepci (orální, injekční, v implantátech a nitroděložních tělíscích) a také o prostředky pohotovostní kontracepce po nechráněném pohlavním styku.

Kombinovaná antikoncepce – tablety

Jedná se o nejrozšířenější formu kombinované hormonální antikoncepce. Jedna tableta obsahuje kombinaci estrogenu a progestinu v různé denní dávce, jednotlivé přípravky se mezi sebou liší obsahem estrogenní složky. Ta se vyvíjela od vysoké dávky mestranolu (150 μg v přípravcích ze začátku 60. let minulého století) přes postupně se snižující dávky ethinylestradiolu (od 50 μg v r. 1966 až po 10 μg v r. 2010). Spolehlivost kontracepčního efektu je u uvedených přípravků srovnatelná.

Podle toho, jak jsou dávky hormonů v tabletách rozloženy po dobu celého cyklu se přípravky kombinované hormonální antikoncepce dělí na monofázické (všechny tablety mají stejné složení), bifázické (ve druhé polovině cyklu se zvyšuje dávka progestinu) a třífázové (dávka progestinu postupně stoupá a ve třetí třetině aplikace může být zvýšena i dávka estrogenu).

Specifickým typem dvoufázové kontracepce jsou přípravky kombifazické (v první polovině cyklu tablety obsahují vyšší dávku estrogenu a nižší dávku progestinu než ve druhé polovině cyklu).
Vícefázové přípravky byly konstruovány ve snaze přiblížit se co nejvíce přirozeným hladinám hormonů v organismu během menstruačního cyklu. V současnosti ovšem neexistují důkazy o tom, že by mezi monofázickými a třífázovými přípravky byly nějaké rozdíly ve spolehlivosti, bezpečnosti nebo v počtu pacientek, které jejich užívání vysadily.
Kombinovaná hormonální antikoncepce se začíná obvykle podávat první den menstruačního cyklu (pro snazší aplikaci první neděli nejbližší menstruačnímu krvácení) a aplikace probíhá buď v kontinuálním režimu (nepřetržitě), nebo režimu s rozšířeným cyklem (tři měsíce, poté sedmidenní pauza, cílem je úprava kolísající hladiny hormonů v těle v průběhu podávání tablet bez hormonu). Spokojenost uživatelek s metodou kombinované hormonální antikoncepce je u všech režimů plně srovnatelná.

Kombinovaná antikoncepce – injekce

V této formě, která není v současnosti v ČR dostupná, se komplex estrogenu a progesteronu podává jednou měsíčně injekcí do svalu, kde se uloží a odkud se jeho složky průběžně uvolňují do krevního oběhu.

Kombinovaná antikoncepce – náplast

Kombinovaná antikoncepční náplast zajišťuje uvolňování estrogenové a progesteronové složky do krevního oběhu přes pokožku. Náplasti se aplikují tři týdny po sobě s týdenní pauzou, kdy proběhne cyklické krvácení.

Kombinovaná antikoncepce – vaginální systém

Využívá schopnosti poševní sliznice vstřebávat pohlavní hormony. Aplikuje se ve formě plastového vaginálního kroužku, který si žena snadno sama zavede a z něhož se průběžně uvolňují hormony potřebné k zajištění antikoncepčního účinku. Po třech týdnech se kroužek vyjme a ve čtvrtém týdnu proběhne cyklické krvácení.

Progestinová antikoncepce – tablety

Kontinuální perorální podávání progestinu je účinnou alternativou kombinované perorální kontracepce, zejména v případě, kdy je v případě konkrétní ženy záhodno vyhnout se estrogenní složce (u kojících žen, kuřaček starších 35 let či žen s migrénou). Progestiny používané v progestinové orální antikoncepci jsou levonorgestrel a desogestrel.
Mechanismus účinku spočívá jednak v zabránění ovulaci blokádou produkce luteinizačního hormonu, které dosáhne 60 % uživatelek, jednak v zahuštění cervikálního hlenu, změně struktury endometria a snížení motility vejcovodů (více v článku Jak funguje hormonální antikoncepce – a jak dlouho?)

Progestinová antikoncepce – injekce

Mikrokrystalická suspenze medroxyprogesteronacetátu se podává injekčně buď podkožně, nebo do svalu, kde vytvoří depo (úložiště), ze kterého se kontinuálně uvolňuje a udržuje účinnou koncentraci progestinu po dobu 3 měsíců.
Kontracepční účinnost je velmi vysoká – k selhání při typickém podkožním užití dochází u 7 žen ze 100 za rok, u nitrosvalového podání u 0–0,7 případů na 100 žen a rok. K nežádoucím účinkům patří nárůst tělesné hmotnosti v důsledku vysoké koncentrace progestinu, proto se tato antikoncepční metoda nedoporučuje obézním ženám. Existuje i riziko snížení hustoty kostí (kostní denzity), které je sice vratné, nicméně z tohoto důvodu není depotní medroxyprogesteronacetát doporučován adolescentkám a mladým ženám.

Progestinová antikoncepce – podkožní implantáty

Existují dva druhy – levonogestrelové a etonogestrelové implantáty, které po zavedení udržují kontracepční efekt po dobu až 3 let. V ČR v současnosti nejsou dostupné.

Progestinová antikoncepce – nitroděložní systém

Nitroděložní tělísko tvaru písmene T uvolňuje denní dávku levonogestrelu po dobu 5 let. Jeho menší varianta vhodná i pro ženy, které ještě nebyly těhotné, uvolňuje hormon po dobu 3 let.

Postkoitální antikoncepce

Tato pohotovostní antikoncepce se užívá v případě rizika nechtěného početí po nechráněném styku (naléhavě zejména ve specifických situacích po znásilnění nebo pohlavním zneužití) nebo v případě selhání použité antikoncepční metody.
Antikoncepčního efektu lze dosáhnout podáním hormonálně účinného přípravku po styku – buď samotného progestinu nebo látky s antigestagenním účinkem. Doba účinnosti všech metod je 120 hodin po styku, nejvyšší je do 72 hodin.

 

 

Přečtěte si také

file_thumbJak vybrat vhodnou metodu hormonální antikoncepce