Metody antikoncepce
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

 

Každé těhotenství má být chtěné. Důležité je ujasnit si, na jak dlouho chce žena zabránit početí, tedy zda vůbec a případně kdy plánuje těhotenství. Existuje několik metod, které vám k tomuto cíli dopomohou. Pojďme si je blíže představit.

MÉNĚ SPOLEHLIVÉ

SPOLEHLIVĚJŠÍ

NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ

     
Přerušovaná soulož Bariérová antikoncepce Hormonální antikoncepce
     
Počítání plodných a neplodných dnů Spermicidy  
 
MÉNĚ SPOLEHLIVÉ
 

Přerušovaná soulož

Přerušovaná soulož je nejméně spolehlivá metoda antikoncepce spočívající v tom, že během nechráněného pohlavního styku dojde k ejakulaci mimo vagínu (k vyvrcholení muže tedy dochází mimo organismus ženy). Je založená na sexuální zkušenosti partnerů, studie uvádí, že procento selhání této metody je 15-28 %. Rizikem je zejména špatný odhad partnera na přerušení soulože, nebo také možnost, že se do vagíny může dostat preejakulát, který obsahuje malé množství spermií.

Počítání plodných a neplodných dnů

Počítání plodných dnů neboli metoda periodické abstinence je založeno na faktu, že k oplodnění vajíčka může dojít pouze ve 2 až 3 dnech v měsíci v závislosti na ovulaci, tedy po uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. Vajíčko je schopné oplodnění nejvýše 48 hodin a spermie maximálně 3 dny. Pohlavní styk více než 3 dny před ovulací nebo více než 2 dny po ní tedy nemůže vést k oplodnění. Páry se tedy snaží vyhnout těmto plodným dnům a po danou dobu, pokud možno, sexuálně abstinovat. Rozhodující je přesné určení plodných a neplodných dnů a rizikem této metody tak nedodržení přísných podmínek. Pokud jsou však dodrženy podmínky půlročního sledování pravidelnosti menstruačního cyklu a metoda se zdokonalí a měření bazální teploty, sledování tažnosti cervikálního hlenu a arborizace slin pod mikroskopickým vyšetřením, dosahuje metoda poměrně vysoké účinnosti. K výpočtu mohou dnes ženy využít také různé „online kalkulačky".

 
SPOLEHLIVĚJŠÍ
 

Bariérová antikoncepce

Jak společný název napovídá, jedná se o metody, při kterých je při pohlavním styku používáno různých mechanických bariér pro splynutí vajíčka a spermie. Mezi tyto bariéry patří pro muže kondom a pro ženy pesar nebo ženský kondom. 

Ve srovnání s hormonální antikoncepcí nebo nitroděložním tělískem je spolehlivost zejména u pesaru nižší, proto se doporučuje používání v kombinaci se spermicidním krémem. Pesar je vaginální membrána vyráběná z lékařského silikonu. Správně je umístěný mezi zadní část poševní klenby a výklenkem stydké kosti. Použití pesaru vyžaduje ve většině případů návštěvu gynekologa pro informaci o správném využití a vyšetření pro určení správné velikosti. Správné používání těchto metod vyžaduje jistou míru zkušenosti a důvěry mezi partnery – uvádí se, že ze sexu pouze s kondomem vzejde kvůli nesprávnému nasazení až 15 % nechtěných těhotenství. Výhodou je fakt, že bariérové antikoncepce zčásti chrání oba partnery před pohlavně přenosnými chorobami. Nevýhodou těchto metod je do jisté míry omezení spontánnosti a narušení společného prožitku, u pomůcek pro ženy pak poměrně nepříjemný diskomfort.

Spermicidní krémy a čípky lze užívat i samostatně. V současnosti je užíván benzalkonium chlorid, dříve také 9-nonoxynol. Užívání má poměrně striktní pravidla. Při jejich dodržování má dobrou účinnost a současně chrání před některými pohlavně přenosnými chorobami.

 
NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ
 

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce je při správném užívání metodou se spolehlivostí vyšší než 99 %. Vedle toho může mít také pozitivní vliv na řešení některých zdravotních problémů jakými jsou nadměrné či nepravidelné menstruační krvácení, bolestivá menstruace či premenstruační syndrom. Prostředky hormonální antikoncepce také pomáhají zejména dospívajícím dívkám s řešením nepříjemných potíží s akné. [více >>>]

Hormonální antikoncepce se dělí na kombinovanou (tzn. kombinující ženské hormony estrogen a progestin – syntetickou látku svými účinky podobnou progesteronu), čistě gestagenní (obsahující pouze progestin; používanou v případě, kdy je v případě konkrétní ženy záhodno vyhnout se estrogenní složce – tzn. u kojících žen, kuřaček starších 35 let či žen s migrénou) a postkoitální (pohotovostní antikoncepce užívaná v případě rizika nechtěného početí po nechráněném styku).

Možností podávání je více, výběr konkrétní metody závisí jak na preferenci konkrétní ženy, tak také na doporučení gynekologa, který před nasazením jakékoliv metody se ženou prodiskutuje mimo jiné rodinnou anamnézu pro vyloučení možných závažných rizika. [více >>>]

Kombinovaná hormonální antikoncepce může být podávána orálně (pilulky, 1x denně), v náplastech (1x týdně) nebo ve vaginálních systémech (vaginální kroužek, 1x měsíčně). 

Gestagenní hormonální antikoncepce se užívá orálně, injekčně (1x za 3 měsíce) nebo v nitroděložních tělíscích (zavedení na 3 nebo 5 let). [více >>>]

O metodách, jejich spolehlivosti a volbě se dozvíte také v prvním ze série video-rozhovorů s doc. MUDr. Tomášem Faitem

metody antikoncepce