Novinky
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Farmakologické ukončení těhotenství
16. 11. 2021

 

Ne vždy je těhotenství chtěné. Ne vždy chtěné těhotenství prosperuje. V těchto těžkých životních situacích můžete vyhodnotit, že ukončení těhotenství je jediným možným řešením Vaší životní anebo zdravotní situace.

Přečíst si celý článek

 

Memorandum Fóra antikoncepce
03. 10. 2019

O důležitosti ochrany reprodukčního zdraví a užívání bezpečných metod antikoncepce

memorandum.PNG

 

Výběr nejvhodnější metody antikoncepce
03. 10. 2019

Pro každou ženu lze najít vhodnou metodu antikoncepce


Poradenství při výběru vhodné metody antikoncepční metody je založeno na dialogu lékaře se ženou. Zkuste si proto samy odpovědět na několik základních otázek – tím si uděláte jasnější představu o tom, co samy očekáváte a připravíte se na povídání s lékařem.

Manuál pro rozhovor s lékařem:

vyber antikoncepce.png

Každé těhotenství má být chtěné
03. 10. 2019

Manuál od odborníků pomůže s výběrem vhodné antikoncepce každé ženě

Praha, 26. září 2019 – Již od roku 2007 je 26. září Světovým dnem antikoncepce. Jde o mezinárodní aktivitu lékařů, odborných společností a osvětových organizací pro zvýšení společenského povědomí o metodách ochrany před neplánovaným početím. Cílem je umožnit dívkám a ženám zodpovědně ovlivňovat své sexuální a reprodukční zdraví, aby ubývalo případů nechtěného těhotenství.

To nejlepší pro dítě je, když přijde na svět radostně očekávané. Ne vše se dá v životě naplánovat, ale těhotenství by nemělo být v ideálním případě věcí nechtěné náhody. Nejlepší cestou je samozřejmě zodpovědný přístup k intimnímu životu. Proto je zcela zásadní dostupnost objektivních a odborně podložených informací o metodách antikoncepce. Zdrojem takových informací pro české ženy a dívky je projekt Fórum Antikoncepce, nad nímž převzala záštitu Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP.

Manuál pro výběr antikoncepce

Nejnovější z řady osvětových aktivit, kterou Fórum antikoncepce spouští při příležitosti světového dne, je Manuál pro výběr nejvhodnější metody antikoncepce. Praktická brožura obsahuje několik okruhů dotazů, které byly sestaveny tak, aby si jejich prostřednictvím mohla každá žena ujasnit své základní potřeby, očekávání a specifické požadavky ohledně antikoncepce. Dotazník sleduje nejen zdravotní anamnézu, případné kontraindikace a základní očekávání, ale zaměřuje se také na její životní styl. Komplexním pohledem a důsledným výběrem té nejvhodnější metody se značně zvýší šance, že vybraná metoda antikoncepce bude dané ženě dlouhodobě vyhovovat a nebude jí činit potíže správné a bezpečné užívání. Vhodný výběr antikoncepce navíc ženám může přinést řadu dalších benefitů, ať už je to preventivní účinek proti některým onkologickým onemocněním, řešení problémů s pletí nebo úprava menstruačního cyklu.

Tím, že si ženy před návštěvou gynekologie v klidu a upřímně zodpoví základní dotazy a vyberou si z nabízených možností ty, které odpovídají jejich prioritám, zefektivní i vzájemný dialog s lékařem, který je pro výběr té nejvhodnější antikoncepce velmi důležitý.
Dotazník je možné stáhnout na webu www.forumantikoncepce.cz. Lze si jej vyplnit a ponechat pouze pro svou referenci a ujasnění potřeb a očekávání. Zároveň nic nebrání tomu jej vytisknout a přinést s sebou k lékaři.

Důležitost správného výběru metody antikoncepce zmiňuje i MEMORANDUM Fóra antikoncepce o DŮLEŽITOSTI OCHRANY REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ A UŽÍVÁNÍ BEZPEČNÝCH METOD ANTIKONCEPCE. Dalšími tématy Memoranda je především důležitost sexuální výchovy, problematika přílišného odkládání reprodukce a především prevence nechtěných těhotenství.

„Nechtěná těhotenství představují nejen vysoké náklady pro zdravotní a sociální systém, ale zejména vysokou emocionální zátěž pro těhotné ženy a jejich rodiny. V největším riziku jsou zejména mladé dívky a ženy, jejichž sexuální chování může významně ovlivnit jejich budoucí život. Proto jsou edukační aktivity Fóra antikoncepce praktickou pomůckou nejen pro ženy, ale i lékaři vítanou platformou, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví,," říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Dobrá informovanost vede k dobrému rozhodnutí

Na důležitost informovanosti mezi mladými lidmi poukazuje také průzkum, který Fórum antikoncepce provedlo na reprezentativním vzorku českých žen ve věku 18 až 24 let. Šetření přineslo kromě jiného tato zjištění:

ZAHÁJENÍ SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA

61 % dotázaných zahájilo sexuální život v šestnácti letech či dříve. 20 % žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.

AKTUÁLNĚ POUŽÍVANÁ METODA ANTIKONCEPCE

Aktuálně nejčastěji používanou antikoncepci představují hormonální tablety (45 %) a prezervativ (26 %), nicméně každá pátá žena neužívá kontracepci žádnou.

POSTOJ K TĚHOTENSTVÍ

71 % dívek plánuje těhotenství, 16 % o něm do budoucna vůbec neuvažuje a 13 % o něm uvažuje pouze jako o možnosti. Horizont plánované gravidity je přitom poměrně dlouhý – 36 % do pěti let, 16 % ještě později. To koresponduje se stoupajícím věkem prvorodiček v ČR.

NECHTĚNÉ TĚHOTENSTVÍ

Znepokojivým jevem zachyceným ve studované skupině žen byla jejich ochota riskovat nechtěnou graviditu – téměř 19 % odpovědělo, že ji často nebo alespoň občas riskuje. Pro interrupci by se při nechtěné graviditě jednoznačně rozhodlo 22 % respondentek.


POSTOJ K HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI

V posledních 10 letech se v ČR meziročně snižuje spotřeba hormonální antikoncepce (HA) o 4,5–8 %, což vybízí k celé řadě otázek. Klesá procento žen, které ji užívají? Je to dáno změnou chování? Omezením poptávky po kontracepci obecně? Nebo snad výsledkem demografických změn ve společnosti, kdy je každoročně výrazně redukován podíl žen fertilního věku?

I v rámci šetření nebyly výsledky jednoznačné. Ačkoliv spotřeba hormonální antikoncepce klesá, tato metoda vyhovuje téměř 39 % respondentek, které neuvažují o jejím ukončení. Necelých 7 % sice počítám s jejím vysazením, ale oproti tomu 13 % žen se chystá hormonální antikoncepci začít užívat.

Mezi pozitivními motivacemi k užívání HA dominuje podle očekávání zabránění těhotenství, z nekontracepčních výhod pak úprava menstruačního cyklu.

U žen, které mají negativní postoj k HA, se nejčastěji opakuje důvod obav z váhového přírůstku nebo z tromboembolické nemoci. Celých 28 procent „vlastně neví" a neuvádí konkrétní důvod, proč hormonální antikoncepci odmítají nebo ji přestaly užívat.

Odborné studie vyvracejí mýty


Odmítání antikoncepce často pramení z nedostatku informací a vystavuje stále větší počet českých žen riziku nechtěného těhotenství s jeho negativními zdravotními a psychosociálními dopady. Většina obav pramení z různých mýtů, které ve společnosti dlouhodobě kolují.


Nejčastější obavou je tvrzení, že hormonální antikoncepce většinou způsobí příbytek na váze. „Již v roce 2011 bylo analyzováno 49 studií, které porovnávaly vliv různých metod antikoncepce na hmotnost uživatelek oproti placebu (kontrolnímu vzorku bez účinné látky). Z této rozsáhlé analýzy vyplynulo, že kombinovaná hormonální antikoncepce, obsahující estrogen i progestin, nezpůsobovala přibývání na váze. Další analýza 22 studií, které se zabývaly vlivem čistě progestagenní antikoncepce (obsahuje pouze progestin) na tělesnou hmotnost, vyšla v roce 2016. Autoři dospěli k závěru, že míra důkazů o vlivu této antikoncepce na hmotnost uživatelek je velmi nízká," komentuje jednu z nejrozšířenějších obav ohledně hormonální antikoncepce MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., koordinátor studie a jeden z garantů Fóra antikoncepce.


Dalším častým nepodloženým mýtem je, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce snižuje plodnost ženy, plánované otěhotnění si vyžádá dlouhou dobu nebo se nepodaří vůbec.


„Žádná z metod kombinované hormonální antikoncepce neovlivňuje funkci ženských pohlavních orgánů, pokud je vysazena. Ovulace a plánované početí mohu nastat u zdravých fertilních žen během prvního cyklu po vysazení antikoncepce. Může se ale stát, že uživatelka měla sníženou plodnost již před nasazením hormonální antikoncepce nebo se snížila v průběhu užívání, a to bez příčinné souvislosti. Jindy ženy užívají HA do středního věku, kdy spontánní plodnost klesá. Po vysazení nemohou otěhotnět, protože funkce vaječníků je již snížena. Poruchu plodnosti pak dávají do souvislosti s užíváním HA, která však sama o sobě fertilitu snížit nemůže. Každá efektivní antikoncepční metoda naopak reprodukční zdraví žen chrání, protože vyloučí případy nechtěných těhotenství, které mohou mít negativní zdravotní aspekty," doplňuje doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., odborný garant Fóra antikoncepce.


Jaké jsou další mýty o antikoncepci, komu hrozí riziko trombózy, jaká jsou rizika a benefity jednotlivých antikoncepčních metod a jak pro sebe vybrat tu nejvhodnější? Co je dobré si promyslet před návštěvou gynekologa, na co je vhodné se zeptat a co při úvaze o užívání antikoncepce neopomenout? To vše se můžete dozvědět na webových stránkách www.forumantikoncepce.cz, kde je možné shlédnout edukační videa i položit odborníkům vlastní dotaz prostřednictvím online poradny.

O Fóru antikoncepce:


Fórum antikoncepce je garantovaným, spolehlivým, objektivním a aktuálním zdrojem informací o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví obecně. Cílem projektu je dlouhodobě přinášet srozumitelné a ověřené informace, zlepšovat dialog mezi lékaři a pacientkami, a nabízet široké veřejnosti studiemi ověřené podklady pro informovanou volbu při rozhodování o užívání antikoncepce.