Metody antikoncepce
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sterilizace přerušením vejcovodů

Tato metoda je vhodná pro sexuálně aktivní ženy, které jednoznačně ukončily svůj reprodukční plán a splňují zákonné podmínky pro provedení sterilizace. Vhodná je zejména pro ženy, u kterých by další těhotenství znamenalo vysoké zdravotní riziko.