Novinky
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sexuální život přináší kromě potěšení i mnohá rizika a právě náctiletí, kteří do něj vstupují, jsou vůči těmto nástrahám nejzranitelnější. Podle odborníků stoupá mezi mladými lidmi počet pohlavně přenosných chorob i míra rizikového chování vedoucího k zdravotním i psychickým újmám. Proto lékaři z Fóra antikoncepce a HPV College ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti sexuální výchovy organizují program přednášek pro dospívající i jejich rodiče s cílem maximálně podpořit bezpečnost a ochranu zdraví mladých lidí.

Program určený pro studenty základních a středních škol je vedený formou přednášky o možných rizicích zahájení sexuálního života, bezpečných metodách antikoncepce, prevenci šíření sexuálně přenosných chorob a bezpečnosti a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, následované diskusí s přednášejícím lékařem.

Pokud byste chtěli organizovat tento program také ve vaší škole, kontaktujte nás e-mailem na prednaska@forumantikoncepce.cz. Do žádosti uveďte název školy, adresu, telefonický kontakt, dále informaci, pro jaké studenty je přednáška určena (věk/ročník, počet studentů) a termín a čas přednášky, které preferujete.

Popis projektu >>>