Metody antikoncepce
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Depotní medroxyprogesteron-acetát

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobě působící metodu antikoncepce. Je třeba upozornit na možný prodloužený účinek antikoncepce (po ukončení podávání přetrvává antikoncepční účinek).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro ženy s projevem nežádoucích účinků při aplikaci exogenních estrogenů, při jejich relativní, nebo absolutní kontraindikaci. Lze bezpečně použít u žen ve středním věku s rizikovými faktory kardiovaskulární morbidity, např. ženy obézní, kuřačky, ženy s projevy migrény, hypertenzí, nebo diabetem.

Nekontracepční výhody

Metodu mohou efektivně využít zejména ženy trpící nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.