Novinky
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Světový den antikoncepce: Výsledky unikátního průzkumu
25. 09. 2018

Téměř dvě třetiny mladých Češek zahájily pohlavní život v 16 letech či dříve

Fórum antikoncepce (FA), nezávislá edukační platforma, zveřejňuje při příležitosti zítřejšího Světového dne antikoncepce výsledky průzkumu, který probíhal v České republice na reprezentativním vzorku žen ve věku 18 až 24 let. Podle jeho výsledků zahájilo 61 % dotázaných sexuální život v šestnácti letech či dříve. Dvacet procent žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.

Průzkum se rovněž zaměřil na dlouhodobě využívané metody antikoncepce. Téměř 49 % užívá nějakou lékařem řízenou antikoncepční metodu, nejčastěji hormonální antikoncepci (46 %). Žádnou antikoncepci neužívá zhruba pětina respondentek. Jako důvod uvedla polovina z nich, že aktuálně nemá pohlavní styk nebo že plánuje graviditu. Méně častými důvody bylo, že antikoncepce (nitroděložní nebo hormonální) jim nevyhovuje nebo jim v užívání brání nějaká zdravotní kontraindikace. Konkrétní důvody, proč ženám tyto způsoby ochrany nevyhovují, se velice lišily. Nejpočetnější byla skupina respondentek, která uvedla nepříznivý vliv na své zdraví, záporný postoj k syntetickým hormonům či lékům obecně. Více než dvě třetiny (69 % z nich) však uvedly, že nemají své obavy či pocity nijak vědecky podloženy, že jde spíše o jejich vnitřní naladění.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, která převzala záštitu nad FA, v této souvislosti uvedl: „Platformu Fórum antikoncepce, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví, velice vítáme. V dnešní době existuje, hlavně na internetu, množství dezinformací, a je těžké se ve všem zorientovat. Fórum není propagátorem jedné metody, ale naopak nabízí možnost volby podloženou seriózními objektivními daty." Potřebu přístupu k objektivním informacím o metodách antikoncepce zdůrazňují především gynekologové.

Česká republika byla od zavedení moderních metod hormonální antikoncepce velmi úspěšná ve snižování počtu interrupcí. Tento pozitivní trend se v posledních letech bohužel zastavil. Je tedy na čase lépe pochopit změny reprodukčního a sexuálního chování populace a identifikovat negativní prvky, na jejichž prevenci bychom se měli zaměřit", uvedl MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., odborný garant Fóra antikoncepce a proběhlé studie.

Antikoncepce představuje velice široké a často diskutované téma, setkáváme se ale bohužel s mnoha tvrzeními a doporučeními, která jsou nepravdivá a mohou v důsledku poškozovat pacientky. Fórum antikoncepce proto spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky, v rámci společné snahy poskytnout ženám komplexní informace, možnost porovnání mýtů s fakty, a umožnit jim se svobodně a odpovědně rozhodnout o pro ně nejvhodnějším způsobu antikoncepční metody. Fórum antikoncepce není proti rodičovství, naopak, jeho cílem je zachování reprodukčního zdraví žen a aby každé těhotenství bylo chtěné.

 

Světový den antikoncepce (26.9.) byl vyhlášen Radou Evropy, podporuje ho Světová zdravotnická organizace a mezinárodní odborné lékařské společnosti. Mottem Světového dne antikoncepce je: „Každé těhotenství má být chtěné".

Ke stažení: Přehled produktů hormonální antikoncepce
31. 08. 2018

Na českém trhu je dostupných více jak 120 různých produktů hormonální antikoncepce. Nově si můžete stáhnout jejich přehled s informacemi o účinných látkách, dostupnosti, způsobu podání i orientační ceně.

Soubor je zařazen mezi další materiály ke stažení a je volně k dispozici (ke stažení také zde >>>). V sekci "pro odborníky" je zařazen soubor s členěním dle účinné látky (ke stažení zde >>>)

Fórum uspořádá přednášky a diskuse s lékaři
12. 04. 2018

Sexuální život přináší kromě potěšení i mnohá rizika a právě náctiletí, kteří do něj vstupují, jsou vůči těmto nástrahám nejzranitelnější. Podle odborníků stoupá mezi mladými lidmi počet pohlavně přenosných chorob i míra rizikového chování vedoucího k zdravotním i psychickým újmám. Proto lékaři z Fóra antikoncepce a HPV College ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti sexuální výchovy organizují program přednášek pro dospívající i jejich rodiče s cílem maximálně podpořit bezpečnost a ochranu zdraví mladých lidí.

Program určený pro studenty základních a středních škol je vedený formou přednášky o možných rizicích zahájení sexuálního života, bezpečných metodách antikoncepce, prevenci šíření sexuálně přenosných chorob a bezpečnosti a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, následované diskusí s přednášejícím lékařem.

Pokud byste chtěli organizovat tento program také ve vaší škole, kontaktujte nás e-mailem na prednaska@forumantikoncepce.cz. Do žádosti uveďte název školy, adresu, telefonický kontakt, dále informaci, pro jaké studenty je přednáška určena (věk/ročník, počet studentů) a termín a čas přednášky, které preferujete.

Popis projektu >>>

Antikoncepční metody a ideální uživatelka
13. 03. 2018

Antikoncepční metody a ideální uživatelka

V současnosti existuje široké spektrum antikoncepčních metod, které umožňuje, aby každý sexuálně aktivní jedinec mohl zvolit účinnou a přitom bezpečnou metodu. Hlavním kritériem je bezpečnost a při výběru je třeba respektovat lékařem stanovené kontraindikace. Pokud nejsou zjištěny, je výběr závislý na osobních preferencích, nekontracepčních výhodách, plánu gravidit, frekvenci pohlavního styku, schopnostech a možnostech každého individuálního uživatele. Na základě různých vlastností antikoncepčních metod lze definovat „ideálního uživatele", tedy jedince, který bude velmi pravděpodobně s vybranou antikoncepční metodou spokojen.

Kombinovaná orální antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena preferující perorální formu antikoncepce v průběhu celého reprodukčního věku (od menarche po menopauzu). Metoda je výhodná pro ženy, které zvažují rychlé ukončení podávání antikoncepce /plánované těhotenství).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Obvyklé podávání se sedmidenní pauzou (interval bez hormonů) je vhodné pro ženy preferující pravidelné krvácení. Ženy, které si přejí krvácení omezit, mohou interval bez hormonů modifikovat, nebo zcela vyloučit. 

Nekontracepční výhody

Ženy hledající nekontracepční výhody mohou využívat širokého spektra příznivých účinků kombinované hormonální antikoncepce jakými jsou léčba akné, premenstruačního syndromu, hyperandrogenních stavů, dále léčba silného děložního krvácení, nebo předčasného ovariálního selhání.

Náplasťová kombinovaná antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena v období celého reprodukčního věku preferující vysoce spolehlivou metodu, která nevyžaduje každodenní pravidelné podávání, spolehlivě však bude respektovat nutnost výměny náplasti v intervalu jednoho týdne.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro ženy s trávícími obtížemi při perorální kombinované antikoncepce.

Nekontracepční výhody

Obdobné jako u perorálních forem kombinované hormonální antikoncepce - tedy léčba akné, premenstruačního syndromu, hyperandrogenních stavů, silného děložního krvácení, nebo předčasného ovariálního selhání.

Vaginální kombinovaná antikoncepce

Ideální uživatelka

Zdravá žena v období celého reprodukčního věku, preferující metodu, která nevyžaduje každodenní pravidelné podávání, je velmi spolehlivá a diskrétní.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je výhodná pro ženy s nepravidelným denním a pracovním režimem.

Nekontracepční výhody

Vhodné pro ženy, které mají při užívání kombinované orální antikoncepce nežádoucí vedlejší účinky jako je nepravidelné krvácení z rodidel. Nekontracepční výhody jsou obdobné jako u perorální a náplasťové formy kombinované hormonální antikoncepce.

Progestagenní orální antikoncepce

Ideální uživatelka

Žena preferující perorální antikoncepci, která měla nežádoucí účinky při podávání přípravků s estrogeny, nebo jsou u ní estrogeny kontraindikovány (například žena po žilní trombóze).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Progestagenní orální antikoncepce je velmi užitečná pro kojící ženy, též pro obézní ženy i ženy s rizikovými faktory žilní trombózy. Metoda předpokládá, že bude uživatelka tolerovat možné častější epizody neplánovaného krvácení a preferuje absenci pravidelného cyklického krvácení.

Nekontracepční výhody

Z nekontracepčních výhod lze metodu využít zejména při nadměrném děložním krvácení a dysmenorhey.

Progestagenní implantáty

Ideální uživatelka

Žena ve fertilním věku, která preferuje dlouhodobě působící, vysoce účinnou metodu, jež nevyžaduje každodenní pravidelnou aplikaci. Výhodná je zejména pro ženy, které nebudou plánovat graviditu v průběhu 2-3 let.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je určena pro ženy, které nepreferují pravidelné cyklické krvácení a tolerují možné epizody neplánovaného krvácení.

Nekontracepční výhody

Obdobné jako u perorální progestagenní antikoncepce - mají tedy využití zejména při nadměrném děložním krvácení a dysmenorhey.

Depotní medroxyprogesteron-acetát

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobě působící metodu antikoncepce. Je třeba upozornit na možný prodloužený účinek antikoncepce (po ukončení podávání přetrvává antikoncepční účinek).

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro ženy s projevem nežádoucích účinků při aplikaci exogenních estrogenů, při jejich relativní, nebo absolutní kontraindikaci. Lze bezpečně použít u žen ve středním věku s rizikovými faktory kardiovaskulární morbidity, např. ženy obézní, kuřačky, ženy s projevy migrény, hypertenzí, nebo diabetem.

Nekontracepční výhody

Metodu mohou efektivně využít zejména ženy trpící nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

Nitroděložní systém s levonorgestrelem

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobou formu antikoncepce. Nitroděložní systém s levonogestrelem je výhodný zejména pro ženy s kontraindikací podávání estrogenů a s rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Tento systém je vhodný pro ženy, které nesnášely jiné formy hormonální antikoncepce nebo pro ty, které nebudou plánovat graviditu v průběhu 3 - 5 let.

Nekontracepční výhody

Metodu mohou efektivně využít zejména ženy trpící nadměrným děložním krvácením a bolestmi v souvislosti s endometriózou.

Nitroděložní antikoncepce

Ideální uživatelka

Žena preferující dlouhodobou formu antikoncepce nevyžadující každodenní, nebo pravidelnou aplikaci jiné metody.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Je vhodná pro ženy, u kterých jsou kontraindikovány metody hormonální antikoncepce pro riziko kardiovaskulárních, nebo nádorových onemocnění, nebo pro ženy, které metody hormonální antikoncepce nesnášely pro vedlejší účinky. Vhodné pro ženy hledající antikoncepční metodu bezprostředně po potratu nebo po porodu. Ideální pro ženy, které již ukončily reprodukční plán.

Ženský kondom

Ideální uživatelka

Motivovaná žena, která nemá pravidelný pohlavní styk. Dobře ovládá techniku použití metody a hledá ochranu před nežádoucí graviditou bez podání hormonální antikoncepce.

Nekontracepční výhody

Metoda pomáhá v prevenci infekce sexuálně přenosnými chorobami.

Sterilizace přerušením vejcovodů

Tato metoda je vhodná pro sexuálně aktivní ženy, které jednoznačně ukončily svůj reprodukční plán a splňují zákonné podmínky pro provedení sterilizace. Vhodná je zejména pro ženy, u kterých by další těhotenství znamenalo vysoké zdravotní riziko.

O metodách, jejich spolehlivosti a volbě se dozvíte také v prvním ze série video-rozhovorů s doc. MUDr. Tomášem Faitem zde >>>.