Novinky
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Ke stažení: Informace o antikoncepčních pilulkách
26. 03. 2019

Fórum antikoncepce připravilo praktický přehled informací o nejpoužívanější metodě hormonální antikoncepce.

Antikoncepční pilulky jsou na trhu již více než 50 let a jejich uvedení na trh bylo pro ženy na celém světě skutečnou „revolucí". Díky „pilulce" jsou si ženy schopny plánovat svůj osobní život i svou pracovní kariéru, a uplatňují se i v profesích, které byly v minulosti doménou pouze mužů. Postupně byly vyvinuty pilulky, které obsahovaly oba ženské pohlavní hormony estrogen i progestin (tzv. kombinovaná hormonální antikoncepce), později také pilulky, které obsahovaly pouze progestin – také se jí říká čistě gestagenní hormonální antikoncepce nebo „minipilulka". Dalším vývojem se postupně snižovala dávka hormonů, objevily se nové druhy progestinů, které mají pro ženu další přídatné vlastnosti (např. pozitivní vliv na pleť), a dále se objevily pilulky s novými dávkovací režimy. Nejnověji se v pilulkách objevil i nový typ estrogenu a přidaly se i některé terapeutické indikace (silné menstruační krvácení). Postupně tak vznikly pilulky různých dávkovacích režimů, různého obsahu estrogenu a progestinu, a tím i různých vlastností. Jediné, co zůstává všem pilulkám stejné, je jejich ANTIKONCEPČNÍ ÚČINEK.

Celý vývoj byl veden snahou vyhovět pokud možno co nejširšímu spektru žen v různých obdobích jejich fertilního (plodného) života. Nabízíme Vám zde základní informace, které Vám pomohou při volbě "Vaší" antikoncepce, která Vám bude co nejvíce vyhovovat.

Dokument si můžete stáhnout zde >>>

Světový den antikoncepce: Výsledky unikátního průzkumu
25. 09. 2018

Téměř dvě třetiny mladých Češek zahájily pohlavní život v 16 letech či dříve

Fórum antikoncepce (FA), nezávislá edukační platforma, zveřejňuje při příležitosti zítřejšího Světového dne antikoncepce výsledky průzkumu, který probíhal v České republice na reprezentativním vzorku žen ve věku 18 až 24 let. Podle jeho výsledků zahájilo 61 % dotázaných sexuální život v šestnácti letech či dříve. Dvacet procent žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.

Průzkum se rovněž zaměřil na dlouhodobě využívané metody antikoncepce. Téměř 49 % užívá nějakou lékařem řízenou antikoncepční metodu, nejčastěji hormonální antikoncepci (46 %). Žádnou antikoncepci neužívá zhruba pětina respondentek. Jako důvod uvedla polovina z nich, že aktuálně nemá pohlavní styk nebo že plánuje graviditu. Méně častými důvody bylo, že antikoncepce (nitroděložní nebo hormonální) jim nevyhovuje nebo jim v užívání brání nějaká zdravotní kontraindikace. Konkrétní důvody, proč ženám tyto způsoby ochrany nevyhovují, se velice lišily. Nejpočetnější byla skupina respondentek, která uvedla nepříznivý vliv na své zdraví, záporný postoj k syntetickým hormonům či lékům obecně. Více než dvě třetiny (69 % z nich) však uvedly, že nemají své obavy či pocity nijak vědecky podloženy, že jde spíše o jejich vnitřní naladění.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, která převzala záštitu nad FA, v této souvislosti uvedl: „Platformu Fórum antikoncepce, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví, velice vítáme. V dnešní době existuje, hlavně na internetu, množství dezinformací, a je těžké se ve všem zorientovat. Fórum není propagátorem jedné metody, ale naopak nabízí možnost volby podloženou seriózními objektivními daty." Potřebu přístupu k objektivním informacím o metodách antikoncepce zdůrazňují především gynekologové.

Česká republika byla od zavedení moderních metod hormonální antikoncepce velmi úspěšná ve snižování počtu interrupcí. Tento pozitivní trend se v posledních letech bohužel zastavil. Je tedy na čase lépe pochopit změny reprodukčního a sexuálního chování populace a identifikovat negativní prvky, na jejichž prevenci bychom se měli zaměřit", uvedl MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., odborný garant Fóra antikoncepce a proběhlé studie.

Antikoncepce představuje velice široké a často diskutované téma, setkáváme se ale bohužel s mnoha tvrzeními a doporučeními, která jsou nepravdivá a mohou v důsledku poškozovat pacientky. Fórum antikoncepce proto spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky, v rámci společné snahy poskytnout ženám komplexní informace, možnost porovnání mýtů s fakty, a umožnit jim se svobodně a odpovědně rozhodnout o pro ně nejvhodnějším způsobu antikoncepční metody. Fórum antikoncepce není proti rodičovství, naopak, jeho cílem je zachování reprodukčního zdraví žen a aby každé těhotenství bylo chtěné.

 

Světový den antikoncepce (26.9.) byl vyhlášen Radou Evropy, podporuje ho Světová zdravotnická organizace a mezinárodní odborné lékařské společnosti. Mottem Světového dne antikoncepce je: „Každé těhotenství má být chtěné".

Ke stažení: Přehled produktů hormonální antikoncepce
31. 08. 2018

Na českém trhu je dostupných více jak 120 různých produktů hormonální antikoncepce. Nově si můžete stáhnout jejich přehled s informacemi o účinných látkách, dostupnosti, způsobu podání i orientační ceně.

Soubor je zařazen mezi další materiály ke stažení a je volně k dispozici (ke stažení také zde >>>). V sekci "pro odborníky" je zařazen soubor s členěním dle účinné látky (ke stažení zde >>>)

Fórum uspořádá přednášky a diskuse s lékaři
12. 04. 2018

Sexuální život přináší kromě potěšení i mnohá rizika a právě náctiletí, kteří do něj vstupují, jsou vůči těmto nástrahám nejzranitelnější. Podle odborníků stoupá mezi mladými lidmi počet pohlavně přenosných chorob i míra rizikového chování vedoucího k zdravotním i psychickým újmám. Proto lékaři z Fóra antikoncepce a HPV College ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti sexuální výchovy organizují program přednášek pro dospívající i jejich rodiče s cílem maximálně podpořit bezpečnost a ochranu zdraví mladých lidí.

Program určený pro studenty základních a středních škol je vedený formou přednášky o možných rizicích zahájení sexuálního života, bezpečných metodách antikoncepce, prevenci šíření sexuálně přenosných chorob a bezpečnosti a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním, následované diskusí s přednášejícím lékařem.

Pokud byste chtěli organizovat tento program také ve vaší škole, kontaktujte nás e-mailem na prednaska@forumantikoncepce.cz. Do žádosti uveďte název školy, adresu, telefonický kontakt, dále informaci, pro jaké studenty je přednáška určena (věk/ročník, počet studentů) a termín a čas přednášky, které preferujete.

Popis projektu >>>